Rapporten redogör för resultatet i kommunalvalet i Stockholm 2018 med jämförelser mot tidigare val och mellan stadens delar, samt kort om stockholmarnas landstingsval och riksdagsval.

Resultaten redovisas för stadens valkretsar, distrikt (f.d. församlingar), stadsdelsområden samt valdistrikt i text, tablåer, diagram samt tabellbilaga.

Länk till rapporten