Publiceringsplan 2016 för rapportserien "Statistik om Stockholm 2016" samt övriga publikationer

Statistik om Stockholm 2016

 • Arbetssökande - 7 mars
 • Ekonomiskt bistånd - 29 april
 • Bostadsbyggandet - slutet på juni
 • Befolkning kvartersvis - 30 maj
 • Befolkning efter basområde - 3 juni
 • Inkomster - 13 juni
 • Förvärvsarbetande - 27 juni
 • Befolkningsöversikt - 30 juni
 • Befolkningsprognos - 1 juli
 • Ohälsotal - 4 november
 • Hyror - 20 december
 • Ekonomiskt bistånd** - Senast den 5:e varje månad
 • Arbetssökande** - Senast den 17:e varje månad
 • Jobbtorg månadsrapport** - Senast den 5:e varje månad

Övriga publikationer

 • Nordic Major City Statistics - 15 september
 • Statistisk Årsbok - 16 december

** Månadsvis publicering