Publiceringsplan 2017 för rapportserien "Statistik om Stockholm 2017" samt övriga publikationer

Statistik om Stockholm 2017

 • Arbetssökande - 7 mars
 • Bostadsbyggandet - 16 juni
 • Ekonomiskt bistånd - 28 april
 • Befolkning kvartersvis - 30 maj
 • Befolkning efter basområde - 2 juni
 • Inkomster - 13 juni
 • Förvärvsarbetande - 27 juni
 • Befolkningsöversikt - 30 juni
 • Befolkningsprognos - 30 juni
 • Ohälsotal - 13 oktober
 • Hyror - 11 december
 • Ekonomiskt bistånd** - Senast den 5:e varje månad
 • Arbetssökande** - Senast den 17:e varje månad
 • Jobbtorg månadsrapport** - Senast den 5:e varje månad

Övriga publikationer

 • Nordic Major City Statistics - 13 juni
 • Statistisk Årsbok - 15 december

** Månadsvis publicering