Publiceringsplan 2018 för rapportserien "Statistik om Stockholm 2018" samt övriga publikationer

Statistik om Stockholm 2018

 • Arbetssökande - 21 mars
 • Bostadsbyggandet - 31 maj
 • Ekonomiskt bistånd - 27 april
 • Inkomster - 15 juni
 • Förvärvsarbetande - 28 juni
 • Befolkningsöversikt - 29 juni
 • Befolkningsprognos - 30 juni
 • Ohälsotal - 12 oktober
 • Hyror - 11 december
 • Befolkning efter basområde - publicering sker under hösten 2018
 • Ekonomiskt bistånd** - Senast den 5:e varje månad
 • Arbetssökande** - Senast den 17:e varje månad
 • Jobbtorg månadsrapport** - Senast den 5:e varje månad

Övriga publikationer

 • Nordic Major City Statistics - 15 juni
 • Statistisk Årsbok - 15 december

** Månadsvis publicering