Open in Excel
 
 
Migration 2011. Stockholm
   Migrated inward from  Migrated outward from  Net  Inward
   Other  Other  Over-  Total  Other  Other  Over-  Total  migr-  migr-
   distr-  country  seas     distr-  country  seas     ation  ation
   ict  and        ict  and               
      country           country         
Västerort 5 745 11 027 4 701 21 473 5 842 10 889 1 748 18 479 2 994 16 425
Rinkeby-Kista 2 128 2 756 1 855 6 739 2 470 3 020 662 6 152 587 3 567
Spånga-Tensta 1 765 1 695 968 4 428 2 149 1 880 354 4 383 45 1 611
Hässelby-Vällingby 3 200 3 073 1 019 7 292 2 887 2 885 305 6 077 1 215 3 322
Bromma 3 796 3 503 859 8 158 3 480 3 104 427 7 011 1 147 2 781
           
Inre staden 8 980 19 684 5 257 33 921 10 290 17 403 3 412 31 105 2 816 27 470
Kungsholmen 4 827 4 214 947 9 988 4 579 3 430 611 8 620 1 368 2 886
Norrmalm 4 166 4 083 1 299 9 548 4 765 3 983 838 9 586- 38 3 109
Östermalm 3 463 4 746 1 393 9 602 3 732 4 073 1 085 8 890 712 4 223
Södermalm 6 830 6 641 1 618 15 089 7 520 5 917 878 14 315 774 6 946
           
Söderort 10 096 17 520 4 886 32 502 8 689 17 222 2 011 27 922 4 580 23 898
Enskede-Årsta-Vantör 5 292 5 319 1 547 12 158 5 425 5 309 594 11 328 830 4 228
Skarpnäck 2 935 2 197 620 5 752 2 972 2 432 290 5 694 58 1 881
Farsta 3 063 2 761 651 6 475 2 621 2 457 292 5 370 1 105 2 201
Älvsjö 1 567 950 197 2 714 1 169 1 040 115 2 324 390 635
Hägersten-Liljeholmen 5 236 4 368 951 10 555 4 412 4 033 459 8 904 1 651 3 912
Skärholmen 1 489 1 925 920 4 334 1 576 1 951 261 3 788 546 1 555
           
Hela staden. 48 231 14 844 63 075. 45 514 7 171 52 685 10 390 92 614
Källa: SCB/Sweco
Anm. Värden avseende inomflyttningar och flyttningar från/till "Annan del av staden" är ej summerbara till större områden.
Sweco EF
Kaplansbacken 10
Box 415, 112 24 STOCKHOLM, tel: 08-613 08 00
statistik.sthlm@sweco.se
www.statistikomstockholm.se