Open in Excel
 
 
Economically active (1- hr) foreign-born persons 2007. Stockholm
   Economically active 16 years  % of foreign-born 20-64 years
   2005  2006  2007  2005  2006  2007
Västerort 22 823 24 580 26 499 50,3 51,5 53,7
Rinkeby-Kista 9 002 9 678 10 279 45,6 47,0 49,9
Spånga-Tensta 4 841 5 047 5 362 47,8 48,0 49,0
Hässelby-Vällingby 5 484 6 129 6 811 55,8 57,1 59,3
Bromma 3 496 3 726 4 047 61,6 63,8 63,9
       
Inre staden 18 653 19 727 21 082 59,2 61,2 64,0
Kungsholmen 3 657 3 922 4 263 63,1 65,3 69,2
Norrmalm 4 375 4 683 4 849 60,3 62,8 65,0
Östermalm 3 571 3 732 4 046 50,6 51,4 55,9
Södermalm 7 050 7 390 7 924 61,7 64,1 65,4
       
Söderort 26 161 28 681 31 420 56,2 58,1 60,0
Enskede-Årsta-Vantör 7 954 8 699 9 504 56,9 58,7 60,4
Skarpnäck 3 323 3 608 3 849 56,4 58,5 59,8
Farsta 3 820 4 122 4 610 54,5 55,8 58,5
Älvsjö 1 380 1 471 1 606 59,3 58,8 62,8
Hägersten-Liljeholmen 4 531 4 999 5 504 59,4 63,5 64,8
Skärholmen 5 153 5 782 6 347 53,0 54,5 56,3
       
Hela staden 67 637 72 988 79 001 54,8 56,4 58,6
Källa: SCB/Sweco
Anm. Fr.o.m. årgång 2004 har det gjorts några förändringar i bearbetningarna avseende sysselsättningsdata.
En ny källa används för att identifiera företagare och en mindre justering av metoden för att klassificera anställda har gjorts.
Sweco EF
Kaplansbacken 10
Box 415, 112 24 STOCKHOLM, tel: 08-613 08 00
statistik.sthlm@sweco.se
www.statistikomstockholm.se