Open in Excel
 
 
Foreign-born persons and persons born in Sweden with both parents born abroad 31/12/2011 by country. Stockholm
   Nordic  Europe  Africa  North  South  Asia  Other  All
   except  except     America  America         
   Sweden  Nordic                  
         
         
Västerort 7 613 17 073 22 002 1 386 4 801 40 994 527 94 396
Rinkeby-Kista 1 549 5 260 10 567 331 1 658 17 480 132 36 977
Spånga-Tensta 1 223 3 134 6 269 144 894 9 763 66 21 493
Hässelby-Vällingby 2 421 4 738 4 254 459 1 394 10 598 157 24 021
Bromma 2 420 3 941 912 452 855 3 153 172 11 905
         
Inre staden 11 423 22 530 3 033 3 118 3 884 14 451 1 380 59 819
Kungsholmen 2 320 4 152 591 588 782 2 786 274 11 493
Norrmalm 2 360 5 279 587 704 787 3 292 331 13 340
Östermalm 2 140 5 130 577 710 648 3 861 296 13 362
Södermalm 4 603 7 969 1 278 1 116 1 667 4 512 479 21 624
         
Söderort 11 864 28 020 15 787 2 424 9 074 35 287 1 022 103 478
Enskede-Årsta-Vantör 3 365 8 309 5 207 732 3 018 9 794 301 30 726
Skarpnäck 1 610 3 558 1 706 333 1 149 3 378 166 11 900
Farsta 2 046 4 123 2 587 426 1 662 4 876 152 15 872
Älvsjö 937 1 602 627 107 473 1 592 53 5 391
Hägersten-Liljeholmen 2 955 5 553 1 636 531 1 338 4 499 250 16 762
Skärholmen 951 4 875 4 024 295 1 434 11 148 100 22 827
         
Hela staden 30 900 67 623 40 822 6 928 17 759 90 732 2 929 257 693
Källa: SCB/Sweco
Definition för utländsk bakgrund: En person har utländsk bakgrund om han eller hon är född utomlands eller född i
Sverige med två utrikesfödda föräldrar (definitionen ändrades 2004). I övriga ingår även f.d. Sovjetunionen (upphörde 1991).
Sweco EF
Kaplansbacken 10
Box 415, 112 24 STOCKHOLM, tel: 08-613 08 00
statistik.sthlm@sweco.se
www.statistikomstockholm.se