Open in Excel
 
 
Economically active (1- hr) population 2010. Stockholm
   Economically active 16 years  % of population 20-64 years
   Men  Women  Total  Men  Women  Total
Västerort 49 195 45 944 95 139 71,8 69,3 70,6
Rinkeby-Kista 9 320 7 336 16 656 58,8 51,6 55,4
Spånga-Tensta 7 814 7 035 14 849 67,1 62,8 65,0
Hässelby-Vällingby 15 057 14 348 29 405 74,8 72,8 73,8
Bromma 17 004 17 225 34 229 81,7 81,4 81,5
       
Inre staden 89 797 90 690 180 487 79,8 80,0 79,9
Kungsholmen 18 592 19 005 37 597 83,7 83,4 83,6
Norrmalm 19 971 19 642 39 613 81,3 80,8 81,1
Östermalm 16 581 16 368 32 949 72,6 72,8 72,7
Södermalm 34 653 35 675 70 328 80,7 81,3 81,0
       
Söderort 80 456 79 706 160 162 76,8 76,1 76,5
Enskede-Årsta-Vantör 23 482 22 707 46 189 76,9 75,9 76,4
Skarpnäck 11 181 11 706 22 887 77,4 77,6 77,5
Farsta 11 974 11 859 23 833 75,2 74,7 75,0
Älvsjö 6 297 6 269 12 566 81,0 81,7 81,4
Hägersten-Liljeholmen 20 791 21 037 41 828 80,7 81,3 81,0
Skärholmen 6 731 6 128 12 859 65,1 59,3 62,2
       
Hela staden 219 448 216 340 435 788 76,8 76,1 76,4
Källa: SCB/Sweco
Anm. Fr.o.m. årgång 2004 har det gjorts några förändringar i bearbetningarna avseende sysselsättningsdata.
En ny källa används för att identifiera företagare och en mindre justering av metoden för att klassificera anställda har gjorts.
Sweco EF
Kaplansbacken 10
Box 415, 112 24 STOCKHOLM, tel: 08-613 08 00
statistik.sthlm@sweco.se
www.statistikomstockholm.se