Open in Excel
 
 
Economically active (1- hr) population by industry 2010. Stockholm
   Industry
   Farming,  Manu-  Energy  Construc-  Trade  Financial  Training  Care  Personal  Public  Unspecified  All  Men  Women
   forestry  facturing  production,  tion  and  opera-  and  services  and  admini-  opera-   
   and fishing  and  water     communica-  tions and  research     cultural  administration, etc.  tions    
           production  supply,     tions  corporate        services    
   waste        services                 
     managment               
Västerort 131 5 509 818 4 441 12 394 6 119 4 296 6 727 3 929 1 346 15 786 5 416 10 054 12 947 4 470 756 95 139 49 195 45 944
Rinkeby-Kista 17 905 70 596 1 843 1 615 1 247 803 298 134 3 060 802 1 750 2 733 625 158 16 656 9 320 7 336
Spånga-Tensta 17 935 107 734 1 948 1 012 817 897 500 200 2 525 770 1 496 2 033 696 162 14 849 7 814 7 035
Hässelby-Vällingby 39 1 776 344 1 691 4 131 2 008 1 168 1 767 1 005 437 4 262 1 576 3 345 4 288 1 344 224 29 405 15 057 14 348
Bromma 58 1 893 297 1 420 4 472 1 484 1 064 3 260 2 126 575 5 939 2 268 3 463 3 893 1 805 212 34 229 17 004 17 225
                    
Inre staden 304 8 059 837 4 332 20 899 6 127 6 523 20 226 12 254 3 348 35 392 13 524 16 314 18 184 13 039 1 125 180 487 89 797 90 690
Kungsholmen 51 2 048 202 886 4 627 1 367 1 315 4 283 2 710 651 7 467 2 900 3 001 3 536 2 354 199 37 597 18 592 19 005
Norrmalm 59 1 831 212 857 4 719 1 240 1 401 4 675 3 067 758 8 309 2 685 3 318 3 659 2 593 230 39 613 19 971 19 642
Östermalm 113 1 268 132 584 3 898 916 1 086 3 230 3 138 851 7 275 2 443 2 772 2 861 2 096 286 32 949 16 581 16 368
Södermalm 81 2 912 291 2 005 7 655 2 604 2 721 8 038 3 339 1 088 12 341 5 496 7 223 8 128 5 996 410 70 328 34 653 35 675
                    
Söderort 162 8 568 843 9 007 20 117 8 969 7 428 12 088 5 665 2 097 23 919 10 301 17 511 22 882 9 572 1 033 160 162 80 456 79 706
Enskede-Årsta-Vantör 41 2 433 240 2 816 5 969 2 645 2 269 3 471 1 543 594 6 980 2 887 4 836 6 508 2 693 264 46 189 23 482 22 707
Skarpnäck 23 926 131 1 093 2 491 1 185 960 1 778 782 301 3 429 1 664 2 871 3 431 1 665 157 22 887 11 181 11 706
Farsta 25 1 107 149 1 588 3 123 1 476 1 097 1 444 814 355 3 383 1 398 2 706 3 671 1 317 180 23 833 11 974 11 859
Älvsjö 14 1 075 89 768 1 719 597 414 1 074 647 180 1 766 799 1 209 1 584 552 79 12 566 6 297 6 269
Hägersten-Liljeholmen 48 2 359 205 2 031 5 240 1 944 1 640 3 849 1 679 533 6 393 3 066 4 608 5 235 2 768 230 41 828 20 791 21 037
Skärholmen 11 668 29 711 1 575 1 122 1 048 472 200 134 1 968 487 1 281 2 453 577 123 12 859 6 731 6 128
                    
Hela staden 597 22 136 2 498 17 780 53 410 21 215 18 247 39 041 21 848 6 791 75 097 29 241 43 879 54 013 27 081 2 914 435 788 219 448 216 340
Källa: SCB/Sweco
Anm. Från och med 2008 används en ny branschindelning (SNI 2007).
Sweco EF
Kaplansbacken 10
Box 415, 112 24 STOCKHOLM, tel: 08-613 08 00
statistik.sthlm@sweco.se
www.statistikomstockholm.se